ÄKTA Grekisk Lavendel Eterisk Olja – 100% Pure

99,00 kr

H A V A Lavendel eterisk olja är en högkvalitativ produkt som odlas och tillverkas av lokala grekiska bönder med genuin kunskap och gamla traditioner. Vi använder endast äkta lavendelolja från lavandula angustifolia, inte lavandin (fransk hybridlavendel), vilket ger en överlägsen kvalitet jämfört med lavandin. Oljan framställs genom destillering av blommor från lavendelplantan.

Denna lavendelolja är perfekt för aromaterapi. Du kan droppa några droppar i en aromalampa eller en diffuser för att sprida den avslappnande doften. Kom ihåg att vår lavendelolja är av mycket hög kvalitet, så oftast räcker det med endast en droppe.

För vårdande produkter rekommenderar vi att du späder ut lavendeloljan med en annan olja, upp till 2% av den totala mängden. Det motsvarar ungefär 2 droppar lavendelolja per 100 droppar bärande olja.

H A V A Lavendel eterisk olja är tillverkad i Sverige och odlad i Grekland av lokala bönder. Vi är stolta över att erbjuda en produkt av hög kvalitet som inte kan jämföras med liknande produkter på marknaden.

Tillverkad i Sverige | Odlad i Grekland av lokala bönder.

 

Fri frakt på alla beställningar!

  • Visa Card
  • MasterCard
  • American Express
  • Bank ID
  • hava,betala,med,klarna
  SKU: 0033 Categories: ,

  Description

  Lavender, Lavandula angustifolia, ext.

  Fara

  Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONS-CENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

  10 Ml

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “ÄKTA Grekisk Lavendel Eterisk Olja – 100% Pure”

  Your email address will not be published. Required fields are marked *