Palo Santo eterisk olja 100% Pure

200,00 kr

H A V A Palo Santo eterisk olja är tillverkade av vilda naturligt döda träd i den tropiska torrskogen i nordvästra Sydamerika. Den vilda råvaran skördas av lokala samhällen för hand.

Denna Palo Santo eterisk olja är av hög kvalite trots sitt låga pris. Den har en unik träartad arom som påminner om apelsinblom med toner av rökelse som har använts flitigt inom traditionell medicin.

För aromaterapi: Droppa någon dropp i rn aromalampaeller en diffuser. Kom ihåg att denna Palo Santo är av mycket hög kvalité, därav räcker oftast endast 1 droppe!

För vårdande produkter. Späd ut Palo santo eterisk olja med annan olja till max 2 % av den totala mängden. Det vill säga ca 2 droppar eterisk olja per 100 droppar vårande olja.

Du får 2st 5 mL flaskor vid detta köp! Totalt 10 mL.

Ingredienser: 100% Bursera Graveolens Wood Oil

Palso Santo eterisk olja bra kvalité

Fri frakt på alla beställningar!

  • Visa Card
  • MasterCard
  • American Express
  • Bank ID
  • hava,betala,med,klarna

  Description

  Innehåller: Limonene, β-bisabolene

  Varning

  Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

  Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare

  Innehåller Menthone. Kan orsaka en allergisk reaktion.

  Reviews

  There are no reviews yet.

  Be the first to review “Palo Santo eterisk olja 100% Pure”

  Your email address will not be published. Required fields are marked *